Du missar väl inte Gävle Pride PARAD 2017 som startar lördag 19 augusti klockan 14.00 i Stenebergsparken och avslutas i Boulognerskogen. Samling för alla som vill gå i paraden är klockan 13.00. Man anmäler sig i sekretariatet och blir visad till sin plats, och de organisationer som anmält sig i förväg har en anvisad plats i tåget medan oanmälda enskilda personer kommer att få ansluta efter alla grupper.

Här kan du ladda ner en karta med paradrutten: Paradvag_170819

Här kan du ladda ner det PM med info som gått ut till alla anmälda grupper i paraden: PM_GavlePrideParad_170819

Vid frågor som rör Gävle Pride PARAD 2017 kontakta vår paradgeneral Anders Jansson anders.nossnaj@gmail.com eller 072-963 30 88.

Varmt välkomna på lördag! Kärleken börjar i Gävle!