Ordet queer kommer från engelskan, vilket betydde konstigt eller udda till en början. Men det betyder så mycket mer och den ursprungliga översättningen är idag felaktig. Vi försöker att förklara begreppet.

Man kanske kan säga att i takt med samhällets syn på HBTQ-personer har också begreppet queer förändrats. Queer användes tidigare som ett skällsord för homosexuella men under åttiotalet ändrades betydelsen till något positivt. Innebörden omskapades till att vara en kritik mot heteronormativitet. Det vill säga en kritik mot ett samhälle som har heterosexualitet som ideal. Vilket inbegriper även att man stöper människor som bara man eller kvinna.

Det man vill med begreppet är att man inte ska behöva identifiera sig, att samhället inte ska sätta en etikett på personer utan man ska bli accepterad så som den man är.

När kan man kalla sig queer?

Man kan kalla sig queer när man inte infaller under det heteronormativa samhällsbegreppet, till exempel om man är polyamorös, bisexuell eller asexuell. Queer kan man också vara om man vill att samhället ska förändra sin syn på hur man ser på kön och förväntningarna kring det. Att man förutsättningslöst ska kunna vara den man är, att välja själv. Det man ifrågasätter är normativiteten i samhället till exempel varför det bara finns två kön (man, kvinna) och att man måste se ut på ett speciellt sätt så som att pojkar har blåa tröjor och tjejer rosa.

Ett skapande kan också vara queert, det går över normgränserna. Till exempel en film, tavla som ifrågasätter heteronormen.

Hur skulle du beskriva queer?