Den 16 augusti, är det Gävle Prides öppningsdag och under den dagen kan man ta del av hela 22 programpunkter. En av dessa programpunkter är Normkritiska metoder i arbete med barn och unga.

Frida Darj är en av författarna till boken Normkritisk pedagogik – makt, lärande och strategier för förändring som är utgiven av Uppsala Universitet, Centrum för genusvetenskap. Boken är riktad till pedagoger för att eleverna ska få ett bredare perspektiv, ifrågasätta samhällets könsnormer och förstå maktbalansen i till exempel klassrummet. Normkritisk pedagogik gör läsaren uppmärksam på hur vi bland annat i huvudsak använder ordet ”han” när vi ska beskriva olika saker. Frida har även varit en av dem som arbetat fram materialet till RFSL ungdoms metodmaterial Bryt! som även den handlar om normkritiska förhållningssätt. Hon arbetar som projektledare för länsstyrelsen i Skåne där hon bland annat tagit fram material och hållit föreläsningar inom ämnet hedersförtryck samt jobbar aktivt för att bryta normer.

 

Normkritiska metoder i arbete med barn och unga
Tid 10.00-11.30
Lokal Kulturhuset, Röda rummet
Medverkande Frida Darj, projektledare, Länsstyrelsen Skåne
Arrangör Länsstyrelsen Gävleborg