Alla kontaktpersoner som anmält sig/sin organisation till Gävle Pride Parad inbjuds till ett informationsmöte måndag den 6 augusti. Paradgeneral Anders Jansson informerar om viktiga saker i samband med paraden. Säkerhetsfrågor, krishantering är några av sakerna vi kommer att gå igenom.

Vi vill också betona att det är endast kontaktpersoner för organisationen/föreningen/osv. som anmält sig som vi kallar till mötet. Det är väldigt många anmälda därför har vi inte plats för alla i lokalen. Kan du som kontaktperson inte närvara ber vi dig skicka en ersättare. Du som kontaktperson har sedan ansvar att informera alla de som tågar tillsammans med er, så ditt deltagande i mötet är mycket viktigt.

Det finns även möjlighet för dig att ställa övriga frågor efter paradgeneralens genomgång. Vi ber dig att ställa dina frågor i slutet för att mötet inte ska dra ut på tiden. Så se till att skriva ned dina frågor innan och även skriva ner dina frågor som uppstår under mötet.

Har du frågor angående din anmälan kontakta admin@gavlepride.com eller skriv ett meddelande eller en kommentar på vår Facebooksida.

 

 

Möte för Gävle Pride

Måndag 6 augusti Kl 18.30-20.30

Lokalen Teatern på Kulturhuset, Hamiltongatan 1, Gävle

 

Har du ännu inte anmält dig så är sista anmälnings dag 6 augusti.

Anmälan sker endast via vårt online formulär www.gavlepride.com/paraden