Engagera dig

Engagera dig!
foto: Jonas Forsberg

Det finns flera olika sätt på vilka du eller din organisation kan engagera dig i Gävle Pride.

Är du/ni:

  • en ideell organisation kan man bli medlem,
  • ett företag kan man bli sponsor
  • en enskild person kan man bli volontär – och delta i våra publika arrangemang.

Anmäl ert intresse för medverkan eller deltagande i Gävle Pride.

Tillsammans gör vi Gävle öppnare, bättre och tryggare för alla.

Välkommen med ert engagemang.