Engagera dig!

Det finns flera olika sätt på vilka du eller din organisation kan engagera dig i Gävle Pride.

Är man en ideell organisation kan man bli medlem, är man ett företag kan man bli sponsor, är man en enskild person kan man bli volontär – och delta i våra publika arrangemang så klart!

I ANMÄLNINGSFORMULÄR 2017 kan du/ni anmäla ert intresse för alla olika typer av medverkan eller deltagande i Gävle Pride. Välkommen med ert engagemang.

Tillsammans gör vi Gävle öppnare, bättre och tryggare för alla!

Engagera dig!
foto: Jonas Forsberg