Medlemskap

Gävle Pride är en ideell förening

Gävle Pride är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med säte i Gävle.

Juridiska personer (ideella organisationer) som respekterar alla människors lika värde samt vill verka för att förbättra hbtq-personers livssituation och rättigheter kan bli medlemmar i Gävle Pride.

Man ansöker om medlemskap och medlemsavgiften är 400 kr per år och organisation.

 

Stadgar för Gävle Pride:

– Vi verkar för att frigöra samhället från förtryckande normer
– Vi verkar för jämlikhet och hbtq-personers rättigheter
– Att årligen arrangera verksamhet som syftar till att uppmärksamma och opinionsbilda om normkritik
– Att tillhanda plattformar för att diskutera hbtq-frågor
– Aktivt ta del i den globala hbtq-rörelsen
– Aktivt bedriva en publik föreningsverksamhet