EU har ett organ för grundläggande rättigheter (FRA) för att ge expertråd till EU och dess medlemsstater i en rad frågor. Organet är till för att skydda de grundläggande rättigheter för personer som bor i EU. Just nu genomför de en undersökning om HBTQ-personers vardag.

I EU:s förordning finns en stadga som FRA jobbar med där man bland annat fastslår att människans värdighet är okränkbar och inte får kränkas på grund av sexuell läggning. Det handlar om att alla människor har rätt att behandlas med värdighet.

FRA gör storskaliga undersökningar, utför jämförande juridisk och social forskning och bistår med handböcker för juridiska utövare med mera.

Undersökning om HBTQ-personers vardag

Just nu utför de en undersökning där de vill undersöka EU:s HBTQ-medborgares erfarenheter om personliga sammanhang, allmänhetens uppfattning och gensvar till homofobi och/eller transfobi, diskriminering, medvetenhet etcetera.  

Idag finns det väldigt lite data insamlat om HBTQ-personers vardagliga diskriminering, därför vill man undersöka detta. Genom insamlandet av dessa data hoppas man kunna stödja HBTQ-samhället bättre.

Gör undersökningen du också för att förbättra situationen för alla HBTQ-personer inom EU.

Relaterade artiklar

%d bloggare gillar detta: