Historik

Gävle Pride är en förening för föreningar, som bildats med syfte att anordna Pride i Gävle.

Våren 2015 arrangerade Studieförbundet Vuxenskolan en seminariedag tillsammans med föreningen Find Hope – som jobbar bland annat med att stötta asylsökande HBTQ-personer. Utifrån det föddes idén om att Gävle behöver fler plattformar för folkbildning inom HBTQ-frågor. Då Gävle saknade ett Pride-koncept tog Find Hope och Studieförbundet Vuxenskolan initiativet till att ihop med fler föreningar starta Gävle Pride.

Föreningen erbjuder medlemskap för organisationer som vill delta i ett samordnat arbete med att tillhandahålla plattformar för HBTQ-frågor och opinionsbilda lokalsamhället i normkritik.
Föreningen Gävle Pride genomförde sin första aktivitet under Pridedagarna den 11-14 augusti 2016 vilket var en stor succe. Under lördagen hade man väntat att cirka 1000 personer skulle sluta upp i paraden men det kom över det femdubbla, alltså mer än 5000 personer.

Den 17-20 augusti 2017 genomförs Pride i Gävle för andra året i rad.