Press

Logotypen för Gävle Pride är vårt främsta visuella kännetecken. Den visar att det är Gävle Pride som står bakom verksamheten eller informationen.

Logotypen får endast användas med vårt tillstånd.

 

PNG-format

Används för visning på bildskärm.

 

PDF-format

Används för tryck.