Paraden

Föreningen Gävle Pride planerar för andra året i rad att genomföra Pridedagar den 16-19 augusti 2018.

Upplägget är ett ”knytkalas” av olika bidrag från de medlemmar, sponsorer och samverkanspartners som vill vara med och arrangera.

Paraden kommer att äga rum den 18 augusti och samling sker i Stenebergsparken kl. 13.00

Paradkarta för Gävle Pride 2018

Föreningen Gävle Pride ansvarar för att arrangera paraden och ett större publikt arrangemang i anslutning till denna – samt samordna och marknadsföra ett gemensamt program präglat av mångfald där alla medlemmar kan bidra med olika inslag.

Pridedagarna 2018 kommer även att ske i samverkan med Gävle kommun och det lokala näringslivet – där en kontakt för samarbete med näringslivets representanter i Gävle och Gästrikland redan etablerats.

Paraden är alltid öppen för privatpersoner att delta i, utan föranmälan. Privatpersoner kan ansluta till valfritt ekipage/organisation eller ansluta sig efter sista lastbilen.

Anmälningstiden till paraden 2018 har på allmän begäran förlängts till 6 augusti.

Gävle Pride, paradkarta 2018

Frågor rörande paraden besvaras av paradgeneral Anders Jansson

Kontakt: anders.nossnaj@gmail.com eller 072-963 30 88

Kom och gå tillsammans med oss för öppenhet och mångfald i Gävle!