Paraden

Gävle Pride 2016 foto: Jonas Forsberg

 

Föreningen Gävle Pride planerar för andra året i rad att genomföra Pridedagar den 17-20 augusti 2017.

Upplägget är ett ”knytkalas” av olika bidrag från de medlemmar, sponsorer och samverkanspartners som vill vara med och arrangera.

Paraden kommer att äga rum den 19 augusti och samling sker i Stenebergsparken kl. 13.00

Här kan du se hela paradvägen på en karta: Paradvag_170819

Föreningen Gävle Pride ansvarar för att arrangera paraden och ett större publikt arrangemang i anslutning till denna – samt samordna och marknadsföra ett gemensamt program präglat av mångfald där alla medlemmar kan bidra med olika inslag.

Pridedagarna 2017 kommer även att ske i samverkan med Gävle kommun och det lokala näringslivet – där en kontakt för samarbete med näringslivets representanter i Gävle och Gästrikland redan etablerats.

OBS! Sista anmälan till paraden är 26 juni.

Frågor rörande paraden besvaras av paradgeneral Anders Jansson

Kontakt: anders.nossnaj@gmail.com eller 072-963 30 88

Kom och gå tillsammans med oss för öppenhet och mångfald i Gävle!