Paraden

OBS! Sista anmälan till paraden är 31 maj.

Föreningen Gävle Pride planerar för andra året i rad att genomföra Pridedagar den 16-19 augusti 2018.

Upplägget är ett ”knytkalas” av olika bidrag från de medlemmar, sponsorer och samverkanspartners som vill vara med och arrangera.

Gävle Pride 2016 foto: Jonas Forsberg

Paraden kommer att äga rum den 18 augusti och samling sker i Stenebergsparken kl. 13.00

Här är 2017-års paradväg.

Föreningen Gävle Pride ansvarar för att arrangera paraden och ett större publikt arrangemang i anslutning till denna – samt samordna och marknadsföra ett gemensamt program präglat av mångfald där alla medlemmar kan bidra med olika inslag.

Pridedagarna 2018 kommer även att ske i samverkan med Gävle kommun och det lokala näringslivet – där en kontakt för samarbete med näringslivets representanter i Gävle och Gästrikland redan etablerats.

 

Frågor rörande paraden besvaras av paradgeneral Anders Jansson

Kontakt: anders.nossnaj@gmail.com eller 072-963 30 88

Kom och gå tillsammans med oss för öppenhet och mångfald i Gävle!