Fr.v Emelie, Anders, Linnea, Erika, Andrea och Helen. Saknas på bilden: Andreas.
  • Ann-Helene Persson, ordförande i Gävle Pride
  • Anders Jansson, styrelseledamot – Nya Moderaterna i Gävle
  • Andrea Da Silva, styrelseledamot  – Föreningen Öppen Värld 
  • Andreas Jonsson, styrelseledamot  – Gävle Dala E-sportsförening
  • Erika Wennerström, styrelseledamot  – RFSL Gävleborg
  • Emelie Lundin, styrelseledamot  – Studieförbundet Vuxenskolan
  • Linnéa Manzanares, styrelseledamot  – GävlesUnga

” Förutom att vi är en E-sports förening representerar vi också SVEROK Sveriges största ungdomsorganisation – som också engagerar sig nationellt i olika Pride initiativ. Vi kommer att stå för konceptet Nörd på Pride – där vi framhåller gaming i ett fairplay sammanhang och att det finns en jämställdhets tanke i spelandet. Du får vara vem du vill – inte beroende på vilket fack som normer i samhället sätter in dig i utan i ditt eget val om hur du vill identifiera dig i spelen. Aktiviteter som Nörd på Pride kan vara turneringar, föreläsningar och workshops.
Vi sluter upp bakom temat Normkritik som Gävles Unga redan beskrivit och ser utbildning som en viktig del av Gävle Pride.” – Andreas Jonsson

”Temat för Gävle Pride är normkritik –Med hjälp av ett normkritiskt perspektiv kan vi få syn på, och förändra, begränsande strukturer och normer, i stället för att försöka få enskilda individer att passa in i mallen.
För att få en ändring till ett öppnare och mer inkluderande samhälle behöver vi alla lära oss mer om dessa frågor. För Gävles Unga och de andra aktörerna i Gävle Pride är det här temat en gemensam nämnare. Gävles Unga vill bidra till det allmänt normkritiska som berör många olika maktstrukturer exempelvis vithetsnorm, ojämställdhet mellan män och kvinnor, men också hetronormen. Vi vill se till att det finns representation alltså deltagande/engagemang från alla stadsdelar att det finns bredd i underhållning/workshops och olika genres av musik eller aktiviteter lyfts fram. Vi vill att fest-delen under Pride kompletteras med en klubbkväll med alkoholfri-bar som välkomnar alla åldrar. 

Med Pridedagarna vill vi nå ut till personer på olika ledandepositioner exempelvis politiker, elevråd, chefer på arbetsplatser för att nå en grupp som i sin tur kan påverka ännu fler.

Normkritik innebär ju att vi vill komma åt vardagliga uttryck och handlingar som cementerar stereotyper och begränsar människor. Människor i allmänhet behöver bli medvetna och få verktyg för hur vi ska agera när arbetskamraten drar ett homofobiskt skämt eller när någon tar för givet att alla passar in i en hetronorm. Fördomar och trakasserier är det som framkallarvåld och död för många som råkar födas i en kropp som enligt normen inte passar in. Ursprunget till Pride- paraden är ju trots allt Stonewall – en revolution och demonstration för att rädda liv från våld och död. För mänskliga rättigheter. Våldet sker i andra länder men även i Sverige 2016. Därför är det akut viktigt att vi arbetar för ett gemensamt Pride” – Linnéa Manzanares

”För oss är det här initiativet så fantastiskt då vi tillsammans visar upp en sådan bredd- en förankring från olika håll i Gävle – vi är ju såklart engagerade i HBTQ-frågorna och sexualupplysningen men temat Normkritik är brett och ska också vara det – för att få ett öppnare samhälle i stort måste vi arbeta tillsammans på bred front. Vi är kunniga i frågorna men vi kan inte göra allt jobb själva – ju fler personer och nätverk som vi kan nå desto mer sprider vi kunskap och medvetenhet.

Även om festen, gemenskapen är viktigt så ska vi komma ihåg att än idag utsätts många för dagliga trakasserier, hot våld men också att ständigt vara någon som förlöjligas och skämtas om. Vi har mycket jobb att göra inte minst för att unga människor i Gävle ska få känna sig trygga och fria. Det är det vi tillsammans i Gävle Pride strävar efter – vi vill också redan nu innan ett exakt program är satt bjuda in fler för idéer, önskemål och engagemang.” – Erika Wennerström