Ann-Helene Persson - ordförande
Ann-Helene Persson – ordförande
  • Ann-Helene Persson, ordförande i Gävle Pride
  • Lena-Mie Bernkert, kassör
  • Emelie Lundin, sekreterare
  • Anders Jansson, styrelseledamot
  • Andrea Da Silva, styrelseledamot
  • Charlotta Lagnander, styrelseledamot
  • Vakant – adjungerad plats för kommunen