I vårt samhälle identifieras människor som antingen män eller kvinnor. Men det finns också de som inte identifierar sig som något av dem: ickebinära personer.

Det är samhället som bestämt att vi ska identifieras som man eller kvinna. När vi föds bestämmer en läkare utifrån ditt könsorgan vilken ”roll” du ska ha; man eller kvinna. Denna bestämning är rådande och är accepterad över hela världen. Det betyder alltså endast två ”giltiga” kön utifrån normen. Att vara binär är alltså att vara det ena eller det andra, det finns inget mittemellan. I Sverige bestämmer vi detta genom vårt personnummer, den näst sista siffran säger vem du är, vilket kön du har.

Det finns kvinnliga män och manliga kvinnor men vi delar ändå upp oss i man eller kvinna. I ett binärt system finns inget tredje tillstånd. Du är antingen kvinna eller man, men det finns färger mellan dem i könsspektrat eller de som inte ser sig som någon färg. Ickebinära.

Definitionen av en ickebinär person är enligt RFSU en person ”som inte följer tvåkönsnormen”. Ordet har dock inte samma innebörd för alla: vissa känner sig som de är både tjej och kille medan andra inte känner sig som något kön alls. Man kan också känna att man har en pendlande könsidentitet.

Att vara ickebinär innebär alltså att du ändå klassificeras som man eller kvinna av samhället. Du måste välja vilken toa du ska gå in på, få frågor om vilket kön du är eller bli uppdelad i tjejer och killar på t.ex gymnastiken i skolan.

I den bästa av världar skulle ingen uppdelning behövas. Ingen ska behövas delas in i en grupp man inte känner tillhörighet till.T

Bild: sogard, Pixabay

Relaterade artiklar

%d bloggare gillar detta: