AMBASSADÖR

Sedan den allra första Priden i Gävle har vi utsett en ambassadör för Gävle Pride. Den traditionen fortsätter vi givetvis med. För första gången i år vänder vi oss till gävleborna med en uppmaning att nominera era förslag till styrelsen för Gävle Pride. Styrelsen kommer sedan att bland de nominerade utse ambassadören för Gävle Pride 2024. Ambassadören presenteras i samband med invigningen av Gävle Pride.

Ambassadören skall vara någon som verkar i Gävle Prides anda. Det innebär att personen skall verka för hbtqi-personers rättigheter, för att förbättra hbtqi-personers livssituation och mot förtryckande normer i samhället.  


Den som blir ambassadör får utmärkelsen av styrelsen under invigningen!

/Styrelsen Gävle Pride

När du nominerar vill vi att du anger följande uppgifter:

  • Namn på den du vill skall bli ambassadör
  • Kontaktuppgifter till personen
  • En tydlig motivering till varför du vill att din kandidat skall bli ambassadör. Förslag utan motivering kan vi tyvärr inte beakta.