HBTQI-RÅD

Möte med Gävle kommun om förutsättningar för en trygg dialog framåt!

Gävle kommunfullmäktige har beslutat att bilda ett hbtqi-råd. Syftet är att skapa ett forum för dialog mellan kommunen och hbtqi-rörelsen och för att tillsammans ska skapa en tryggare och mer involverande kommun för alla. Var med och delta i dialogen om förutsättningarna inför uppstarten tillsammans med ansvariga kommunala politiker.

Mötet är den 18 augusti kl 13.00 – 14.00

Plats: Förvaltningshuset, Kyrkogatan 22, Rum Amsterdam, entréplan

Arr: Gävle kommun

Välkomna!