HBTQI-RÅD

Möte med Gävle kommun om förutsättningar för en trygg dialog framåt!

Gävle kommunfullmäktige har beslutat att bilda ett hbtqi-råd. Syftet är att skapa ett forum för dialog mellan kommunen och hbtqi-rörelsen och för att tillsammans ska skapa en tryggare och mer involverande kommun för alla. Var med och delta i dialogen om förutsättningarna inför uppstarten tillsammans med ansvariga kommunala politiker.

Mötet var den 18 augusti 2023.