Bli medlem

Gävle Pride är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden med säte i Gävle. Vi växer för varje år med nya medlemsorganisationer.

Juridiska personer (ideella organisationer) som respekterar alla människors lika värde samt vill verka för att förbättra HBTQI-personers livssituation och rättigheter kan bli medlemmar i Gävle Pride.

Stadgar för Gävle Pride

  • Vi verkar för att frigöra samhället från förtryckande normer.
  • Vi verkar för jämlikhet och HBTQI-personers rättigheter.
  • Att årligen arrangera verksamhet som syftar till att uppmärksamma och opinionsbilda om normkritik.
  • Att tillhanda plattformar för att diskutera HBTQI-frågor.
  • Aktivt ta del i den globala HBTQI-rörelsen.
  • Aktivt bedriva en publik föreningsverksamhet.

Ansök om medlemsskap

Man ansöker om medlemskap och medlemsavgiften är 400 kr per år och organisation. När er ansökan kommit in beslutar styrelsen om medlemskap. Efter det får ni en faktura till den e-post ni anger i formuläret nedan.