Bli medlem

Gävle Pride är partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening med säte i Gävle. Vi verkar för att förbättra HBTQ-personers livsituation och rättigheter. För varje år växer vi med nya medlemsorganisationer.

Juridiska personer (ideella organisationer) som känner sig delaktig i våra ändamål och respekterar alla människors lika värde samt vill stödja oss och vara med och verka för att förbättra Gävle kan bli medlemmar i Gävle Pride.

Stadgar

Föreningen Gävle Pride ska:
– verka för att frigöra samhället från förtryckande normer.
– verka för jämlikhet och HBTQ-personers rättigheter.
– årligen arrangera verksamhet som syftar till att uppmärksamma och opinionsbilda om normkritik.
– tillhanda plattformar för att diskutera HBTQ-frågor.
– aktivt ta del i den globala HBTQ-rörelsen.
– aktivt bedriva en publik föreningsverksamhet.

Ansök om medlemsskap

Man ansöker om medlemskap hos Gävle Pride, när er ansökan kommit in beslutar styrelsen om medlemskap. Ett medlemskap har en avgift på 400 kr/år per organisation, och fakturan kommer till den e-post ni anger i formuläret nedan.