ANMÄLNINGAR

Här är alla anmälningar sammanfattade för dig/er som vill vara med och göra Gävle Pride med oss:

Programanmälningar!

Var med och gör Gävle Pride till en mötesplats för åsikter, kunskap och människor. Under hela Gävle Pride finns möjligheter att bjuda in till seminarier, föreläsningar, work-shops och samtal. Anmäl din/er aktivitet i nedanstående formulär.

Tänk på att ange om du/ni har en egen lokal eller om du/ni vill hålla till i Pride House.

Vi kommer att publicera era programpunkter på hemsidan.

Tillsammans gör vi Gävle Pride till en öppen och trygg mötesplats!

Paradanmälningar!

Du/ni anmäler dig/er till paraden genom att mejla gavlepride@gmail.com

Välkommen att delta!